Gjør det hele enkelt med Powrtouch Mover

Flytter campingvagner med fjernkontroll Buksere med centimeter-pressisjon

Powrtouch Mover gjør det enkelt for alle å kople campingvognen til bilen, parkere den nøyaktig på plass og plassere campingvognens hjulpar plant på få minutter.

Powrtouch Mover består av 2 stk 12 volts elektromotorer med reduksjonsgir, som drives uavhengig av hverandre for å oppnå beste manøvrering. Motorene er montert på en robust lettmetallramme som låses fast med klemmer på campingvognens shassi. Den standardiserte monteringen av Powrtouch Mover krever ingen boring eller sveising, noe som gjør monteringen enkel.

Drivvalsene legges in mot hjulene med et verktøy som vris en halv omdreining med eller mot solen, avhenging av om en vil kople driften til eller fra.

Campingvognen manøvreres i ønsket retning ved hjelp av trykknappene på den radiostyrte fjernkontrollen. Den innebygde mykstarten av motorene gjør at det ikke oppstår plutselige rykk. Campingvognen kan bevege seg i alle retninger, eller om ønskes rundt sin egen aksel (enkelaksel). Bremsing skjer helt automatisk og så fort trykknappene slippes.

I stedet for å rygge bilen mot campingvognen kjøres nå campingvognen til bilen. Du kan parkere campingvognen hvor du vil med døråpningen i ønsket retning. Powrtouch Mover har en styrke og bremsefunksjon som gjør det mulig å plassere campingvognens hjulpar nøyaktig og plant.

Vi kan leverera till Svenska gränsen om så önskas!

  • Myk start og stopp gjør det hele meget enkelt.
  • Selv på de trangeste steder er det ikke noe problem å sette vognen på plass.
  • Med fjernkontrollen kan du gå rundt vognen slik at du hele tiden har full kontroll med hva du gjør