Garanti

Garantivillkor kan alltid diskuteras beroende på var man befinner sig i konsumentledet. Powrwheel Sweden vill göra det helt klart vad som gäller och hur våra villkor skall uppfattas. Vi har dessutom anledning att påpeka att garantin gäller produkter köpta genom oss i Sverige eftersom det förekommer illegala kopior på marknaden som vi inte kan ta ansvar för.

Powrwheels garantier.

  • Vi har två kundgrupper, privatpersoner och företag
  • Privatpersoner erhåller 5 år medan företag har 2 års garanti. (Skillnaden i tid mellan dessa grupper baseras på att företag normalt brukar sin redskap mer än en privatperson.)
  • Garantin gäller ifrån leveransdagen, och om full betalning skett i tid.
  • Garantin täcker material och fabrikationsfel samt vår arbetskostnad för att åtgärda felaktiga delar.
  • Kund returnerar felaktigt material och svarar för fraktkostnader inom Sverige.
  • Man skall kunna visa upp kvitto och användarmanual vid ev reklamation.
  • Man ska ha installerat och brukat sin MOVER i enlighet med respektive rmanual.
  • Ett gör-det-själv montage kan inspekteras kostnadsfritt av en av våra montörer
  • Garantin avser inte skador som uppkommit av vårdslös användning, fel hantering, dåligt underhåll (se kapitel 5 rengöring o smörjning) eller skador som uppkommit genom utifrån påverkande olyckor o liknande.

Följer du ovanstående gäller vår 2 resp 5 åriga garanti.